top of page
spende.jpg

Freie Spende

Sadaka

Spenden Sie einen freien Betrag an unseren Verein und Unterstützen Sie somit viele unserer gemeinnützigen Projekte

Dernerğämäze sadaka vererek birçok projemizi destekleyin

 Bauprojekt

Unser Verein ist in der Planung für den Bau eines neuen Hauptgebäudes für unsere Schüler/Schülerinnen.

Nähere Informationen hierzu werden auf unserer News Seite veröffentlicht. Hier haben Sie die Möglichkeit dieses Bauprojekt zu unterstützen.

Derneğimiz talebeleri için yeni bir ana bina yapmayı planlıyoruz.
Bununla ilgili daha fazla bilgi haber sayfamızda yayınlanacaktır. Burada, böylece bu inşaat projesini destekleme fırsatınız var.

Baupläne

Kurban Spende

Unser Partner ILA Europe sorgt mit seinem erfahrenen Team und den Partnervereinen vor Ort dafür, dass Ihre Kurban-Spende, die Menschen in Not erreicht. Das ganze Jahr über werden in notleidenden Ländern durch verschiedene Kurban-Arten (Adak, Akika, Schifa, Schukr…) Kurban-Spenden nach islamischen Richtlinien vollzogen.

Partnerimiz ILA Europe ve deneyimli ekibi ve yerel partner dernekleri Kurban bağışınızın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlar. Yıl boyunca çeşitli kurban çeşitleri (Adak, Akika, Schifa, Schukr...) ihtiyaç sahibi ülkelerde İslami kurallara göre kurban bağışı yapmaktadır.

Hafiz-Schüler & Schülerinnen

Hafiz-Schülerinnen und -Schüler sind Personen, die sich dazu entschlossen haben den gesamten Koran auswendig zu lernen. Die Ausbildung eines Hafiz dauert ein ganzes Jahr. Sie können diese Schülerinnen und Schüler fördern, die eine Ausbildung anstreben, denen jedoch die finanziellen Mittel fehlen, indem Sie ihre Ausbildung für ein halbes oder ein ganzes Jahr finanzieren.

Hafız talebeler, Kuran'ın tamamını ezberlemeye karar vermiş kişilerdir. Bir Hafız'ın eğitimi tam bir yıl sürer. Eğitim almak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı olan bu öğrencilere eğitimlerini yarım yıl veya bir tam yıl süreyle finanse ederek destek olabilirsiniz.

bottom of page